روابط بین پاره خط ها

•   روابط بین زاویه ها

•   فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) کتاب چاپ 92

•   تمرین ص 38 کتاب چاپ 92

•   فعالیت ص 40 کتاب چاپ 92

.:: لطفا در صورت مشاهده مشکل در اسلاید ها به ما اطلاع دهید تا به رفع آن بپردازیم ::.