اپلیکیشن اندروید ریاضی 789
  • راهنمای قدم به قدم حل تمرین های کتاب
  • آزمون ها طبقه بندی شده همراه با پاسخ
  • نمودار درصدهای کسب شده در آزمون
  • نکات کلیدی مربوط به حل هر سوال
دانلود اپلیکیشن از کافه بازار
نمونه سوال نوبت دوم پایه هفتم
# طراح سوال سطح لینک
1 علی فلاحی آسان
2 ابوبکر ملازهی آسان
3 کاظم دارابی محبوب متوسط
4 محسن بیراوند متوسط
5 محمد سلطانی متوسط
6 زهرا سعیدی متوسط
7 علی فلاحی متوسط

نمونه سوال نوبت دوم پایه هشتم

# طراح سوال سطح لینک
1 مریم ساکی متوسط
2 امیر نوروزی متوسط
3 امیر نوروزی متوسط
4 مهرداد نوذری متوسط
5 مهرداد نوذری متوسط
6 علی فلاحی متوسط

نمونه سوال نوبت دوم پایه نهم
# طراح سوال سطح لینک
1 میر طلائی متوسط
2 احمد مشتطی آسان
3 گروه آموزشی فارس سری 1 متوسط
4 گروه آموزشی فارس سری 2 متوسط
5 گروه آموزشی فارس سری 3 متوسط
6 گروه آموزشی فارس سری 4 متوسط
7 هماهنگ اصفهان خرداد 94-95 متوسط
8 هماهنگ ایلام خرداد 94-95 متوسط
9 هماهنگ چهارمحال بختیاری خرداد 94-95 متوسط
10 هماهنگ خراسان شمالی خرداد 94-95 متوسط
11 هماهنگ سمنان خرداد 94-95 متوسط
12 هماهنگ سیستان و بلوچستان خرداد 94-95 متوسط
13 هماهنگ شهرستان های تهران خرداد 94-95 متوسط
14 هماهنگ قزوین خرداد 94-95 متوسط
15 هماهنگ گیلان خرداد 94-95 صبح متوسط
16 هماهنگ گیلان خرداد 94-95 عصر متوسط
17 هماهنگ هرمزگان خرداد 94-95 متوسط
18 هماهنگ همدان خرداد 94-95 متوسط
19 هماهنگ یزد خرداد 94-95 متوسط
20 محسن رضایی متوسط
21 هماهنگ اردبیل خرداد 95-96 متوسط
22 هماهنگ اصفهان خرداد 95-96 متوسط
23 هماهنگ البرز نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
24 هماهنگ البرز نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
25 هماهنگ ایلام خرداد 95-96 متوسط
26 هماهنگ چهارمحال و بختیاری خرداد 95-96 متوسط
27 هماهنگ بوشهر خرداد 95-96 متوسط
28 هماهنگ کهگیلویه و بویراحمد خرداد 95-96 متوسط
29 هماهنگ تهران خرداد 95-96 متوسط
30 هماهنگ خراسان جنوبی خرداد 95-96 متوسط
31 هماهنگ خراسان رضوی نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
32 هماهنگ خراسان رضوی نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
33 هماهنگ خراسان شمالی خرداد 95-96 همراه با پاسخ متوسط
34 هماهنگ خوزستان خرداد 95-96 متوسط
35 هماهنگ زنجان خرداد 95-96 متوسط
36 هماهنگ سمنان خرداد 95-96 متوسط
37 هماهنگ سیستان و بلوچستان خرداد 95-96 متوسط
38 هماهنگ آذربایجان شرقی خرداد 95-96 متوسط
39 هماهنگ شهرستان های تهران نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
40 هماهنگ شهرستان های تهران نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
41 هماهنگ آذربایجان غربی خرداد 95-96 متوسط
42 هماهنگ فارس خرداد 95-96 همراه با پاسخ متوسط
43 هماهنگ قزوین نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
44 هماهنگ قزوین نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
45 هماهنگ قم نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
46 هماهنگ قم نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
47 هماهنگ کردستان خرداد 95-96 متوسط
48 هماهنگ کرمان خرداد 95-96 متوسط
49 هماهنگ کرمانشاه خرداد 95-96 متوسط
50 هماهنگ گلستان نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
51 هماهنگ گیلان نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
52 هماهنگ گیلان نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
53 هماهنگ لرستان خرداد 95-96 متوسط
54 هماهنگ مازندران نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
55 هماهنگ مازندران نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
56 هماهنگ مرکزی نوبت صبح خرداد 95-96 متوسط
57 هماهنگ مرکزی نوبت عصر خرداد 95-96 متوسط
58 هماهنگ هرمزگان خرداد 95-96 متوسط
59 هماهنگ همدان خرداد 95-96 متوسط
60 هماهنگ یزد خرداد 95-96 همراه با پاسخ متوسط