♦  فصل راهبردهای حل مسئله

•   راهبرد رسم شکل           

•   راهبرد الگوسازی(جدول نظام دار)

•   حذف حالات نامطلوب

•  چگونه ریاضی یاد بگیریم    

•   راهبرد الگویابی                              

•   راهبرد زیرمسئله سازی

•  راهبرد حل مسئله ساده تر

•   راهبرد روش های نمادین                  

•   راهبرد حدس و آزمایش

•  مسئله چوب خط ها         

•   مرور راهبرد ها

کاری مشترک از وب سایت گروه ریاضی خمیر + وب سایت ریاضی7


.:: خواهشمندیم در صورت استفاده از اسلایدها در وبلاگ یا وبسایت خود منبع را ذکر کنید ::.