در این بازی شما باید اعدادی را برحسب تعداد مقسوم علیه هایی که دارند مرتب کنید.

برای اجرای بازی باید فلش پلیر را بر روی رایانه خود نصب کرده باشید.