مطالب این گاهنامه توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول وحدت (روستای قلات پایین) تهیه و جمع آوری شده و این حرکت بچه ها هر چند کوچک و ساده اما می تواند در ارتقای سطح فرهنگ جستجو و تحقیقات در بین آنها سکوی پرتاب مناسبی باشد.

دبیر راهنما : ابوطالب تاسا

می توانید شماره دوم این گاهنامه را از لینک زیر دریافت نمایید: