• شماره صفحات کتاب درسی اصلاح شده است .

  شماره صفحه ویرایش شده

 • نشانه های کتاب (bookmark) به صورت کامل فصل به فصل و درس به درس به فایل PDF کتاب اضافه شده است .

  نشانه ها

 • طرح درس های مرتبط با هر درس در ابتدای درس سنجاق (PIN) شده است.
 • اسلاید های مناسب برای تدریس در کنار فعالیت مورد نظر سنجاق (PIN) شده است .
 • فایل های جئوجبرا تهیه شده برای تدریس در کنار اشکال مورد نظر سنجاق (PIN) شده است .

  سنجاق

 • بودجه بندی سالانه و بارم بندی پیشنهادی در انتهای کتاب اضافه شده است .

لازم به ذکر است که تمام فایل ها را می توانید به صورت جداگانه از فایل PDF کتاب ریاضی 789+ استخراج کنید .
برای آشنایی بیشتر با کتاب های ریاضی 789+ فصل اول هر کتاب جهت دریافت آماده شده است .

دریافت فصل اول کتاب ریاضی 7+

دریافت فصل اول کتاب ریاضی 8+
دریافت فصل اول کتاب ریاضی 9+

برای دریافت کامل کتاب های ریاضی 789+ می توانید بسته آموزشی ریاضی 789 را سفارش دهید .

سفارش بسته آموزشی ریاضی 789