این پایگاه علمی آموزشی توسط کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی عمومی سازمان آموزش و پرورش استان قم  با هدف ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش آموزان دوره راهنمایی برای درس علوم تجربی و ریاضی و خصوصاً المپیاد علمی این رشته ها، طراحی و تولید شده است.